AKTUALNA oferta rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023

 Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego na większości kierunków

STUDIA PODYPLOMOWE URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2022/23 NA WIĘKSZOŚCI KIERUNKÓW BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE ZDALNEJ.

http://prawnikkorporacyjny.uwr.edu.pl/

https://compliance.uwr.edu.pl/

Oferta studiów podyplomowych

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.