Oferta Studiów Podyplomowych 2024/2025

Terminy oraz miejsce składania lub wysyłki dokumentów


https://compliance.uwr.edu.pl/

https://dystrybucjaubezpieczen.uwr.edu.pl/

https://sppgn.pl

http://prawnikkorporacyjny.uwr.edu.pl/

Strona główna – Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii (uwr.edu.pl)

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.