Oferta Studiów Podyplomowych

Rekrutacja śródroczna – miejsce i terminy składania dokumentów

______________________________________________

_______________________________________________

https://compliance.uwr.edu.pl/

https://dystrybucjaubezpieczen.uwr.edu.pl/

https://sppgn.pl

http://prawnikkorporacyjny.uwr.edu.pl/

Strona główna – Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii (uwr.edu.pl)

https://cyberbezpieczenstwo.uwr.edu.pl/

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.