Oferta w roku akademickim 2023/2024

 Specjalna zniżka  dla Absolwentów, Studentów oraz Pracowników  Uniwersytetu Wrocławskiego na większości kierunków.

Terminy oraz miejsce składania dokumentów

STUDIA PODYPLOMOWE URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2023/24 NA WIĘKSZOŚCI KIERUNKÓW BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE ZDALNEJ

https://dystrybucjaubezpieczen.uwr.edu.pl/

Strona główna – Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii (uwr.edu.pl)

https://cyberbezpieczenstwo.uwr.edu.pl/

https://compliance.uwr.edu.pl/

https://sppgn.pl

http://prawnikkorporacyjny.uwr.edu.pl/


 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.