Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości wręczenia świadectw Absolwentom Studiów Podyplomowych, która odbyła się 28 czerwca 2024 r. w Auli Leopoldyńskiej

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć tutaj

fot. Paweł Piotrowski/Uniwersytet Wrocławski


Fotorelacja z uroczystości wręczenia świadectw Absolwentom Studiów Podyplomowych 2022/2023

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć tutaj

fot. Paweł Piotrowski/Uniwersytet Wrocławski
Korespondencja służbowa jest przesyłana na maile uniwersyteckie (w domenie uwr.edu.pl)

Warunki funkcjonowania studiów podyplomowych zostały określone zgodnie z wymaganiami ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Karta biblioteczna

Aby korzystać ze zbiorów papierowych potrzebna jest karta biblioteczna (karta zobowiązań). Karta wydawana jest w Dziekanacie Studiów Podyplomowych i Doktoranckich, na mailową prośbę.
Karta ta nie jest wymagana przy korzystaniu z zasobów cyfrowych – Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium oraz licencjonowanych baz danych  (te ostatnie przy pomocy serwera proxy, wymagana jest rejestracja http://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy)


USOSweb

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość korzystania z USOSweba (https://usosweb.uni.wroc.pl).

Należy się zalogować podając numer indeksu jako login oraz skorzystać z opcji “zapomniane hasło”. Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na prywatny e-mail podany podczas procesu rekrutacji.


Świadectwa

Świadectwa mogą odebrać słuchacze, którzy:
– uzyskali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów
– uregulowali opłatę za studia podyplomowe

*rozliczyli się z biblioteką
* okazali oryginały dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli wcześniej złożyli skany