Harmonogramy zajęć

Harmonogramy zajęć II semestr (lato) rok akademicki 2021/2022

www.compliance.uni.wroc.pl

Harmonogramy zajęć I semestr (zima) rok akademicki 2021/2022:

www.compliance.uni.wroc.pl

Harmonogramy archiwalne

Harmonogramy zajęć II semestr (zima) rok akademicki – 2021/2022 (śródroczne)

Harmonogramy zajęć I semestr (lato) roku akademickiego 2020/2021 (śródroczne)

www.compliance.uni.wroc.pl