Skip to Content

Do pobrania

MATERIAŁY I PREZENTACJE POWER POINT - ROK AKADEMICKI 2016/2017

1. Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą - materiały dla słuchaczy od mgr Marioli Siorek:

  - Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

  - Przygotowanie projektu zaliczeniowego 18 grudnia 2016

  - Poznaj swoich słuchaczy

  - Check list - wystąpienie

  - O slajdach

 2. Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą - materiały dla słuchaczy od mgr Marzeny Tkocz:

  - Osobiste teorie nauczycieli - literatura uzupełnająca do zajęć

3. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej - materiały dla słuchaczy od dra hab. Roberta Grzeszczaka, prof. UW

- Wyciąg z prezentacji omawianej podczas zajęć

4. Studia Podyplomowe Podatkowe - materiały dla słuchaczy od mgr Marcina Chomiuka

- Prezentacja 1

- Prezentacja 2

- Prezentacja 3

- Prezentacja 4

- Prezentacja 5

- Prezentacja 6

5. Studia Podyplomowe Podatkowe -  materiały dla słuchaczy od mgr Pawła Selery:

- Obrót międzynarodowy a podatki dochodowe

- VAT od podstaw

 

 

II ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Szkolenia

REGULAMIN SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

 

Studia podyplomowe

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - obowiazujący dla kandydatów na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017

 

WZÓR UMOWY

Uchwała Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 pażdziernika 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone ucługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała NR 21/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim - obowiązujący od dnia 30.11.2016 r.

Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uchwała Nr 94/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 107/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 96/2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 

3  Kursy dokształcające

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SŁUCHACZA

 


III MATERIAŁY I PREZENTACJE POWER POINT - ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą:

Przygotowanie projektu zaliczeniowego (mgr Mariola Siorek)

PR (mgr Mariola Siorek)

Wymagania dokumentacji do projektu (mgr Mariola Siorek)

Ustalenia stylu rozwiązywania zagadnienia (mgr Mariola Siorek)

Zastosowanie zasad komunikacji społecznej w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową (mgr Mariola Siorek)

Zastosowanie zasad komunikacji społecznej w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową (mgr Mariola Siorek)
Zastosowanie zasad komunikacji społecznej w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową (mgr Mariola Siorek)
Zastosowanie zasad komunikacji społecznej w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową (mgr Mariola Siorek)

Zarządzanie sobą w czasie (mgr Mariola Siorek)

Zarządzanie projektami (mgr Mariola Siorek)

Planowanie projektu (mgr Mariola Siorek)

Zasady komunikacji społecznej w zarządzaniu placówką oświatową - na zajęcia w dniach 18-19 czerwca 2016 r. (mgr Mariola Siorek)

Dyrektor jako menedżer - na zajęcia w dniu 3 kwietnia 2016 r. (mgr Mariola Siorek)

Zarządzanie zmianą - na zajęcia w dniu 3 kwietnia 2016 r. (mgr Mariola Siorek)

Postępowanie administracyjne na forum szkoły (adw. Maja Puszkarewicz – Kubińska):

- prezentacja PowerPoint

- kazus na zajęcia 18.06.2016

- kazus na zajęcia 18.06.2016 - rozwiązanie

- orzecznictwo

- kazus na zaliczenie