Skip to Content

Do pobrania

 

MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY:

1. Studia Podyplomowe Podatkowe:

- Międzynarodowe prawo podatkowe (dr Paweł Selera)

- Podatek od towarów i usług (dr Paweł Selera)

- VAT obrót międzynarodowy (mgr Marcin Chomiuk)

- Prawo celne (mgr Marcin Chomiuk)

- Podatek od niektórych instytucji finansowych(mgr Marcin Chomiuk)

2. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej:

- Historia systemów administracji publicznej (dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr)

 

 


 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

1  Kursy dokształcające

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE "KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ 2018"

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE "POZYCJA PRAWNA WIERZYCIELA W KONSUMENCKIM POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE "SYTUACJA WIERZYCIELA W TOKU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO" oraz "POZYCJA PRAWNA WIERZYCIELA PO ŚMIERCI DŁUŻNIKA"

 

Studia podyplomowe

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - obowiazujący dla kandydatów na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

WZÓR UMOWY

Uchwała Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 pażdziernika 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone ucługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała NR 21/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr 43/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uchwała Nr 94/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 107/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 96/2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Szkolenia

REGULAMIN SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU "NOWELIZACJA PRZEPISÓW  KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU (dotyczy szkolenia CGAP)