Skip to Content

Do pobrania

 

MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY:

 

Studia Podyplomowe dla Sądowych Kuratorów Zawodowych:

- Wykaz zagadnień do egzaminu semestralnego

 

Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie

- Rachunkowość (mgr Alberta Miś)

- Prawo Przedsiębiorców (prof. dr hab. Karol Kiczka)

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospod. 1 (prof. dr hab. Karol Kiczka)

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospod. 2 (prof. dr hab. Karol Kiczka)

- o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsięborców

- o zasadach uczestnictwa przedsięb. zagranicznych i innych osób ...1

- o zasadach uczestnictwa przedsięb. zagranicznych i innych osób ...2

- Wyrok TK z 16 października 2014 r.

- Wyrok TSUE z 12 października 2016 r. C-340/15

- Wyrok TSUE z 29 września 2015 r. C-276/14

- Wyrok WSA w Rzeszowie I SA/Rz 8931/17

- Wyrok NSA IFSK 1716/16

- Interpretacja

- Wyrok TSUE z 25 października 2017 r. C-106/16

- Wyrok TSUE z 1 lutego 2017 r. C-392/15

 

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

- Historia systemów administracji publicznej

(dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr)

 

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- Źródła prawa pracy (mgr Barbara Serafinowska)

- Czas pracy (mgr Barbara Serafinowska)

 

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska (dr Jerzy Jendrośka):

- Zasady ogólne os w Polsce;

- Ochrona Środowiska w Konstytucji RP;

- Podstawy praw ochrony środowiska - wprowadzenie;

- uoks1980;

- Instrumenty;

- Historia - ogólne;

- Regul prawna os ogolne;

- Uoks 1980- stan 2001;

- Strukura regulacji;

 - Zasady ogólne w pr mn i UE

Studia Podyplomowe Podatkowe

 

-VAT w obrocie międzynarodowym (mgr Marcin Chomiuk)

- Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej 2018 (mgr Marcin Chomiuk)

- Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ... (mgr Marcin Chomiuk)


 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

1  Kursy dokształcające

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE "KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ 2018"

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE "POZYCJA PRAWNA WIERZYCIELA W KONSUMENCKIM POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE "SYTUACJA WIERZYCIELA W TOKU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO" oraz "POZYCJA PRAWNA WIERZYCIELA PO ŚMIERCI DŁUŻNIKA"

 

Studia podyplomowe

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - obowiazujący dla kandydatów na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

WZÓR UMOWY

Uchwała Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 pażdziernika 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone ucługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała NR 21/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr 43/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uchwała Nr 94/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 107/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 96/2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Szkolenia

REGULAMIN SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU "NOWELIZACJA PRZEPISÓW  KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU (dotyczy szkolenia CGAP)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ