Skip to Content

Do pobrania

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

 

Szkolenia

REGULAMIN SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

UMOWA O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU (dotyczy szkolenia CGAP)


 

Studia podyplomowe

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - obowiazujący dla kandydatów na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017

 

WZÓR UMOWY

Uchwała Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 pażdziernika 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone ucługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała NR 21/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim - obowiązujący od dnia 30.11.2016 r.

Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uchwała Nr 94/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 107/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 96/2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 

3  Kursy dokształcające

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS