Skip to Content

Komunikaty

 

 ***

Zapraszamy po odbiór świadectw zakończenia roku akademickiego 2017/2018:

- Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

- Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,

- Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych,

- Studia Podyplomowe Podatkowe,

- Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego,

- Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami,

- Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego,

- Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki,

-Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska,

- Studia Podyplomowe Kryminalistyki,

- Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych,

- Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)

Świadectwa mogą odebrać Słuchacze, którzy:

1) złożyli kartę zaliczeniową wraz z kompletem wpisów,

2) uregulowali opłatę za całość studiów podyplomowych,

3) rozliczyli się z biblioteką (dotyczy Słuchaczy, którzy posiadają kartę biblioteczną),

4) okazali dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy Słuchaczy, którzy złożyli zaświadczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi).  

- świadectwo można odebrać osobiście (niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego) w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia (pok. 6 bud.A, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

- świadectwo można otrzymać drogą pocztową (niezbędne jest wysłanie na adres Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia podania z prośbą o przesłanie świadectwa, ze wskazanym adresem zwrotnym).

 

 

***

UWAGA

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117/2016 w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.


                                                             ***


Słuchacze Studiów Podyplomowych mają możliwość korzystania z USOSweba (https://usosweb.uni.wroc.pl). Każda osoba, która posiada numer albumu (jest nadawany w trakcie immatrykulacji w systemie USOS) może się zalogować do systemu podając ten właśnie numer jako login. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji "zapomniane hasło". Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na e-mail podany podczas procesu rekrutacji.


 ***

Poniżej zamieszczamy instrukcję do korzystania z sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) na Uczelni.