Skip to Content

Komunikaty

!!! uwaga !!!

 W dniu 19 kwietnia 2019 r.

(piątek)

Sekcja będzie czynna

w godz. 9:00 – 13:15


 

 


 

UWAGA!

W dniu 2 maja 2019 r. Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia będzie NIECZYNNA

 


 

Serdecznie zapraszamy po odbiór świadectw Studia Podyplomowe:

- Ochrony Danych Osobowych (śródroczne 2017/2018 - 2018/2019 )

 

Świadectwa mogą odebrać Słuchacze, którzy:

1) złożyli kartę zaliczeniową wraz z kompletem wpisów,

2) uregulowali opłatę za całość studiów podyplomowych,

3) rozliczyli się z biblioteką (dotyczy Słuchaczy, którzy posiadają kartę biblioteczną),

4) okazali dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy Słuchaczy, którzy złożyli zaświadczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi).  

- świadectwo można odebrać osobiście (niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego) w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia (pok. 6 bud.A, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

- świadectwo można otrzymać drogą pocztową (niezbędne jest wysłanie na adres Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia podania z prośbą o przesłanie świadectwa, ze wskazanym adresem zwrotnym).

 

 

***

UWAGA

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117/2016 w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.


                                                             ***


Słuchacze Studiów Podyplomowych mają możliwość korzystania z USOSweba (https://usosweb.uni.wroc.pl). Każda osoba, która posiada numer albumu (jest nadawany w trakcie immatrykulacji w systemie USOS) może się zalogować do systemu podając ten właśnie numer jako login. Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z opcji "zapomniane hasło". Informacja zwrotna o haśle dostępu zostanie wysłana na e-mail podany podczas procesu rekrutacji.


 ***

Poniżej zamieszczamy instrukcję do korzystania z sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) na Uczelni.