Skip to Content

.

 

NOWOŚĆ KURS  "Pozycja prawna wierzyciela w konsumenckim postępowaniu upadłościowym - zagadnienia praktyczne"  8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW! rekrutacja rozpoczęta, termin kursu 14 kwietnia 2018 r.

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 469 PLN  na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

 

- III EDYCJA Szkolenie Specjalizacyjne z zekresu Organizacji Pomocy Społecznej - rekrutacja rozpocznie się od września 2018 r.

Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest, złożenie dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Umowa z uczestnikiem zostanie podpisana po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (w dniu pierwszych zajęć).


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii uzyskał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgoda DPS-VI-51111-7947-73-MJ/13(7)).

 

RADCOM PRAWNYM ORAZ ADWOKATOM BIORĄCYM UDZIAŁ W KURSIE/SZKOLENIU PRZYSŁUGUJE 1 PUNKT ZA 1 GODZINĘ WYKŁADU

- NOWOŚĆ KURS "Sytuacja wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego" oraz "Pozycja prawna wierzyciela po śmierci dłużnika" 8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW!

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy  i uiszczenie opłaty w wysokości 460 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

- NOWOŚĆ KURS  "Pozycja prawna wierzyciela w konsumenckim postępowaniu upadłościowym - zagadnienia praktyczne"  8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW!

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 469 PLN  na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

- NOWOŚĆ SZKOLENIE "Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - zagadnienia praktyczne" 8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW!

Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 200 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849
 

 - NOWOŚĆ SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO – CGAP (Certified Government Auditing Professional)  rekrutacja zamknęta

- NOWOŚĆ KURS Rozwiń skrzydła z MS Office – praktyczne warsztaty z MS Excel i Word” rekrutacja zamknęta

- KURS Prawo i Biznes w Oriencie rekrutacja zamknęta

- KURS przygotowujący do egzaminu na aplikacje 2017 - rekrutacja zamknęta

  

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.