Skip to Content

.

IV EDYCJA Szkolenie Specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Rekrutacja: 15.05.2019 r - 06.10.2019 r.

Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest, złożenie dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienie formularza zgłoszeniowego

oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Umowa z uczestnikiem zostanie podpisana po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (w dniu pierwszych zajęć).

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii uzyskał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgoda DPS-VI-51111-7947-73-MJ/13(7)).

 

 ***

KURS przygotowujący do egzaminu na aplikacje 2019 r. - nieuruchomiony

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy  i uiszczenie opłaty w wysokości 1350 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

 

 ***

Specjalna zniżka dla Absolwentów Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w wysokości 20%

NOWOŚĆ - kurs Audytor wewnętrzny SZBI zgodnego z ISO 27001 jako narzędzie realizacji wymagań RODO

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 1100 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

Umowa ze zniżką dla Absolwentów oraz Słuchaczy Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych w roku akademickim 2017/2018, 2017-2018/2018-2019

***

NOWOŚĆ - szkolenie Funkcjonowanie działu HR w świetle obowiązków i dobrych praktyk wywiedzionych z RODO i przepisów wprowadzających

Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 500 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

Umowa ze zniżką dla Absolwentów oraz Słuchaczy Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych w roku akademickim 2017/2018, 2017-2018/2018-2019

***

NOWOŚĆ - kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu-nowe regulacje 

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 380 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

***

 

- NOWOŚĆ KURS "Sytuacja wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego" oraz "Pozycja prawna wierzyciela po śmierci dłużnika" 8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW!

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy  i uiszczenie opłaty w wysokości 460 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

 - NOWOŚĆ KURS  "Pozycja prawna wierzyciela w konsumenckim postępowaniu upadłościowym - zagadnienia praktyczne"  8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW!

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 469 PLN  na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

 - NOWOŚĆ SZKOLENIE "Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - zagadnienia praktyczne" 8 PUNKTÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW!

Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umowy i uiszczenie opłaty w wysokości 200 PLN na rachunek bankowy Uczelni /Wydziału: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849
 

 

- NOWOŚĆ SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO – CGAP (Certified Government Auditing Professional)  rekrutacja zamknęta

 

- NOWOŚĆ KURS Rozwiń skrzydła z MS Office – praktyczne warsztaty z MS Excel i Word” rekrutacja zamknęta

- KURS Prawo i Biznes w Oriencie rekrutacja zamknęta

- KURS przygotowujący do egzaminu na aplikacje 2017 - rekrutacja zamknęta

  

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.