Skip to Content

Katalog studiów

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018: 

TERMINY REKRUTACJI:

- 01.06.2017r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 31.10.2017 r. zakończenie rekrutacji on-line,

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl.

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

Szczegóły: zakładka rekrutacja 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie kierunki nadal trwa, mamy jeszcze wolne miejsca!

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego - w organizacji
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy KIERUNEK URUCHOMIONY
 3. Międzywydziałowe Stydia Podyplomowe Archeologii Sądowej
 4. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej KIERUNEK URUCHOMIONY, planowany termin pierwszych zajęć 5.11.2017 r.
 5. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 6. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 7. Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów KIERUNEK NIEURUCHOMIONY - pismo wyjaśniające Kierownika Studiów Podyplomowych Ekspertyzy Dokumentów
 8. Studia Podyplomowe Kryminalistyki KIERUNEK URUCHOMIONY, planowany termin pierwszego zjazdu 4-5 listopada 2017 r. 
 9. Studia Podyplomowe Legislacji
 10. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych KIERUNEK URUCHOMIONY, planowany termin pierwszego zjazdu 18-19 listopada 2017 r.
 11. Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i i Lecznictwa Uzdrowiskowego
 12. Studia podyplomowe Organizacji Pozarządowych
 13. Studia Podyplomowe Podatkowe KIERUNEK URUCHOMIONY ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA planowany termin pierwszego zjazdu 18-19 listopada 2017 r.
 14. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego KIERUNEK URUCHOMIONY
 15. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami KIERUNEK URUCHOMIONY, planowane terminy zjazdów w listopadzie: 5 listopada oraz 18 i 19 listopada 2017 r.
 16. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego KIERUNEK URUCHOMIONY, planowany termin pierwszego zjazdu 18-19 listopada 2017 r.
 17. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 18. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu KIERUNEK URUCHOMIONY, ZOSTAŁY 3 OSTATNIE MIEJSCA miejsca planowany termin pierwszego zjazdu 4-5 listopada 2017 r.
 19. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 
 20. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 
 21. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych KIERUNEK URUCHOMIONY planowany termin pierwszych zajęć: 5 listopada 2017 r.
 22. Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych (i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego)
 23. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 24. Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Madycznym im. Piastów Śląskich we Wroclawiu

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.