Skip to Content

Katalog studiów

Serdecznie zapraszamy 17 listopada 2018 r o godz. 08:00 (sala im. Witolda Świdy nr 2 budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (ul. Uniwersytecka 7-10)słuchaczy Studiów Podyplomowych:

- Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne;

- Egzekucji Administracyjnej;

 -Prawa Ochrony Środowiska;

-Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia;

- Zarządzanie Oświatą.

na podpisanie umów o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na Studiach Podyplomowych i decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe oraz omówienie spraw organizacyjnych .

 

 

 

Uwaga!!! Rekrutacja nadal trwa!!!

TERMINY REKRUTACJI:

- 07.05.2018 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 22.10.2018 r. zakończenie rekrutacji on-line,

- 24.10.2018 r. zakończenie rekrutacji (złożenie kompletu dokumentów).

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl.

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 5 dni od rejestracji.

Szczegóły: zakładka rekrutacja

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2018/2019:

Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 10%

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów - studia realizowane z projektu POWR.02.17.00-0020/18 - rekrutacja zakończona, kierunek uruchomiony,
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r. rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
 3. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym PROMOCJA! do końca rekrutacji 3900 PLN
 4. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie PROMOCJA! do końca rekrutacji 3700 PLN rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r. kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 01-02.12.2018 r.
 5. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 6. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej  - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27 października 2018 r.
 7. Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny-trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym
 8. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 9. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r.
 10. Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy -Zarządzanie Finansami
 11. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r.rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
 12. Studia Podyplomowe Kryminalistyki - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 13. Studia Podyplomowe Legislacji 
 14. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - rekrutacja zakończona kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 13-14 października 2018 r.
 15. Studia Podyplomowe Podatkowe - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 16. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 17. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami -> www.sppgn.pl kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 18. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - w ramach Studiów realizowany jest we współpracy z CZSW Kurs zarządzania jednostkami penitancjarnymi. Kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 19. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 20. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r. Kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 24-25 listopada 2018 r.
 21. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r. rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
 22. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 23. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych -kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 24. Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i  Gospodarki Lokalnej
 25. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 26. Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 27. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą  kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r. rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
   
   
 28. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)  rekrutacja przeusnięta na rekrutację śródroczną.
   

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.