Skip to Content

Katalog studiów

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 -2018/2019 (rekrutacja śródroczna):

TERMINY REKRUTACJI:

- 01.12.2017r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 28.02.2018 r. zakończenie rekrutacji on-line,

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl.

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

Szczegóły: zakładka rekrutacja

1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny - trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym - rekrutacja zakończona, kierunek nieuruchomiony

2. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej - rekrutacja zakończona, kierunek nieuruchomiony

3. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego - rekrutacja zakończona

4. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą - rekrutacja zakończona, kierunek nieuruchomiony

5. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - Kierunek uruchomiony. Harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"!

 

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018: 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2017/2018:

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego - studia w organizacji
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy KIERUNEK URUCHOMIONY
 3. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 
 4. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej KIERUNEK URUCHOMIONY
 5. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 6. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 7. Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów KIERUNEK NIEURUCHOMIONY - pismo wyjaśniające Kierownika Studiów Podyplomowych Ekspertyzy Dokumentów
 8. Studia Podyplomowe Kryminalistyki KIERUNEK URUCHOMIONY 
 9. Studia Podyplomowe Legislacji 
 10. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych KIERUNEK URUCHOMIONY
 11. Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i i Lecznictwa Uzdrowiskowego
 12. Studia podyplomowe Organizacji Pozarządowych
 13. Studia Podyplomowe Podatkowe KIERUNEK URUCHOMIONY
 14. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego KIERUNEK URUCHOMIONY
  Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami KIERUNEK URUCHOMIONY
 15. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego KIERUNEK URUCHOMIONY
 16. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 17. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu KIERUNEK URUCHOMIONY
 18. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska KIERUNEK URUCHOMIONY
 19. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 20. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych KIERUNEK URUCHOMIONY
 21. Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych (i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego)
 22. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 23. Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Madycznym im. Piastów Śląskich we Wroclawiu
 24.  
   
 25.  

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.