Skip to Content

Katalog studiów

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018: 


TERMINY REKRUTACJI:

- 01.06.2017r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 31.10.2017 r. zakończenie rekrutacji on-line,

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl.

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

Szczegóły: zakładka rekrutacja 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2017/2018

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego - w organizacji
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy absolwentom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługuje 15% zniżki
 3. Międzywydziałowe Stydia Podyplomowe Archeologii Sądowej
 4. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
 5. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 6. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 7. Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów
 8. Studia Podyplomowe Kryminalistyki 
 9. Studia Podyplomowe Legislacji
 10. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
 11. Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i i Lecznictwa Uzdrowiskowego
 12. Studia podyplomowe Organizacji Pozarządowych
 13. Studia Podyplomowe Podatkowe
 14. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 15. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 
 16. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego
 17. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 18. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 19. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 
 20. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 
 21. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
 22. Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych (i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego)
 23. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 24. Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Madycznym im. Piastów Śląskich we Wroclawiu

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.