Skip to Content

Katalog studiów

 

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 -2018/2019:

2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego - studia w organizacji

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018: 

TERMINY REKRUTACJI:

- 01.06.2017r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 31.10.2017 r. zakończenie rekrutacji on-line,

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl.

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

Szczegóły: zakładka rekrutacja 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja na niektóre kierunki została przedłużona, mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca!

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego - studia w organizacji
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy KIERUNEK URUCHOMIONY harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 3. Międzywydziałowe Stydia Podyplomowe Archeologii Sądowej rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 5. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 6. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 7. Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów KIERUNEK NIEURUCHOMIONY - pismo wyjaśniające Kierownika Studiów Podyplomowych Ekspertyzy Dokumentów
 8. Studia Podyplomowe Kryminalistyki KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"  
 9. Studia Podyplomowe Legislacji rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2017 r.
 10. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 11. Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i i Lecznictwa Uzdrowiskowego
 12. Studia podyplomowe Organizacji Pozarządowych
 13. Studia Podyplomowe Podatkowe KIERUNEK URUCHOMIONY ZOSTAŁY 2 OSTATNIE MIEJSCA  harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 14. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego KIERUNEK URUCHOMIONY, ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA, planowany termin pierwszego zjazdu 25-26 listopada 2017 r.
 15. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 16. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego KIERUNEK URUCHOMIONY harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 17. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 18. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 19. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska KIERUNEK URUCHOMIONY, ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2017 r.,
  harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 20. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego nie została osiągnięta wymagana ilość słuchaczy, rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2017 r.
 21. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych KIERUNEK URUCHOMIONY harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 22. Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych (i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego)
 23. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 24. Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Madycznym im. Piastów Śląskich we Wroclawiu
 25.  
   
 26. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Projekt Management) KIERUNEK URUCHOMIONY, ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2017 r., termin pierwszego zjazdu: 09-10 grudnia 2017 r.
   

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.