Skip to Content

Katalog studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:

- 15.05.2019 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 06.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line.

 Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 10%

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Nauk Sądowych - wkrótce w ofercie
 3. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej
 4. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów- studia realizowane z projektu POWR.02.17.00-0020/18 - rekrutacja zakończona - termin I zjazdu 21-22.09.2019 r. 
 5. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 
 6. Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny-trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym
 7. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - kierunek uruchomiony, planowany termin pierwszego zjazdu 19-20 października 2019 r.
 8. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 9. Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy - Zarządzanie Finansami - wkrótce w ofercie
 10. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 11. Studia Podyplomowe Kryminalistyki - kierunek uruchomiony
 12. Studia Podyplomowe Legislacji
 13. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - kierunek uruchomiony
 14. Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia- kierunek uruchomiony
 15. Studia Podyplomowe Podatkowe
 16. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 17. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami -> www.sppgn.pl 
 18. Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
 19. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - w ramach Studiów realizowany jest we współpracy z CZSW Kurs zarządzania jednostkami penitencjarnymi
 20. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 21. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu
 22. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
 23. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 24. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
 25. Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie
 26. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym
 27. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 28.  
   
 29.  

 


Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.