Skip to Content

Katalog studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:

- 15.05.2019 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 06.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line.

 

Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 10%

 

 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2018/2019-2019/2020 (rekrutacja śródroczna):

1. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - kierunek nieuruchomiony

2. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management) - kierunek nieuruchomiony

 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2018/2019:

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe dla Sądowych Kuratorów Zawodowych- studia realizowane na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie kierunek uruchomiony,
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów - studia realizowane z projektu POWR.02.17.00-0020/18 - rekrutacja zakończona, kierunek uruchomiony
 3. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r. rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
 4. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym PROMOCJA! do końca rekrutacji 3900 PLN
 5. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie PROMOCJA! do końca rekrutacji 3700 PLN rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r. kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 01-02.12.2018 r.
 6. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 7. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej  - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27 października 2018 r.
 8. Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny-trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym
 9. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 10. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r.
 11. Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy -Zarządzanie Finansami
 12. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r.rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
 13. Studia Podyplomowe Kryminalistyki - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 14. Studia Podyplomowe Legislacji 
 15. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - rekrutacja zakończona kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 13-14 października 2018 r.
 16. Studia Podyplomowe Podatkowe - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 17. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 18. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami -> www.sppgn.pl kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 19. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - w ramach Studiów realizowany jest we współpracy z CZSW Kurs zarządzania jednostkami penitancjarnymi. Kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 20. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 21. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r. Kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 24-25 listopada 2018 r.
 22. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r. rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
 23. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych - kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 24. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych -kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 27-28 października 2018 r.
 25. Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i  Gospodarki Lokalnej
 26. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 27. Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 28. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą  kierunek uruchomiony. Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18 listopada 2018 r. rekrutacja przedłużona do 14 listopada 2018 r.
   
   
 29. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)  rekrutacja przeusnięta na rekrutację śródroczną.
   

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.