Skip to Content

Katalog studiów

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 -2018/2019 (rekrutacja śródroczna):

TERMINY REKRUTACJI:

- 01.12.2017r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,

- 28.02.2018 r. zakończenie rekrutacji on-line,

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl.

II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

Szczegóły: zakładka rekrutacja

1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny - trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym 

2. Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

3. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

4. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

5. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - UWAGA! Rekrutacja trwa do 25.02.2018!!

 

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2017/2018: 

Oferta Studiów Podyplomowych  w roku akademickim 2017/2018:

 1. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego - studia w organizacji
 2. NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy KIERUNEK URUCHOMIONY harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 3. Międzywydziałowe Stydia Podyplomowe Archeologii Sądowej rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 5. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 6. Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 7. Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów KIERUNEK NIEURUCHOMIONY - pismo wyjaśniające Kierownika Studiów Podyplomowych Ekspertyzy Dokumentów
 8. Studia Podyplomowe Kryminalistyki KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"  
 9. Studia Podyplomowe Legislacji 
 10. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 11. Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i i Lecznictwa Uzdrowiskowego
 12. Studia podyplomowe Organizacji Pozarządowych
 13. Studia Podyplomowe Podatkowe KIERUNEK URUCHOMIONYharmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 14. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego KIERUNEK URUCHOMIONY, planowany termin pierwszego zjazdu 25-26 listopada 2017 r.
 15. Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 16. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego KIERUNEK URUCHOMIONY harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 17. Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 18. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki - organizowane we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 19. Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 20. Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 21. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych KIERUNEK URUCHOMIONY harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
 22. Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych (i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego)
 23. Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie
 24. Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych - organizowane we współpracy z Uniwersytetem Madycznym im. Piastów Śląskich we Wroclawiu
 25.  
   
 26. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Projekt Management) KIERUNEK URUCHOMIONY, harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce "Harmonogramy"
   

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.