Skip to Content

HARMONOGRAMY

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 dnia 27 października 2018 r. o godz. 09:00 (Amfiteatr B w budynku C (ul. Więzienna 8/12)

 

Harmonogramy zajęć I semestr (zimowy) roku akademickiego 2018/2019:

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)

 

Harmonogramy zajęć II semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

 

Harmonogramy zajęć I semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - dla słuchaczy rozpoczynających zajęcia (I semestr)

 

 

Ogłoszenie Kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą