Skip to Content

HARMONOGRAMY

Harmonogramy zajęć I semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

 

Harmonogramy zajęć II semestr (letni) roku akademickiego 2017/2018:

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej - planowane terminy zjazdów w marcu br: 03.03.2018 r., 10-11.03.2018 r., 17.03.2018 r.

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Kryminalistyki 

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd IV 09-11.03.2018 r.

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki termin pierwszego zjazdu: 03-04.03.2018 r.

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych - zjazd 1, planowane terminy kolejnych zjazdów: 03-04.03.2018 r., 17-18.03.2018 r., 14-15.04.2018 r., 12-13.05.2018 r.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)

 

Harmonogramy zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018:

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 18 lutego 2018r. Egzamin z przedmiotu: "Rozwiązywanie sporów gospodarczych. Egzekucja i mediacja gospodarcza" odbędzie się w sali 2.02 budynek D WPAE od godz. 10:00   

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd 1

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd 2

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd 3

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)

 

 

Harmonogram zajęć na semestr II - kontynuacja - roku akademickiego 2016/2017-2017/2018:

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 

 

 

Ogłoszenie Kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą