Skip to Content

HARMONOGRAMY

 

Harmonogramy zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017:

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Dzialaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne 

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 5 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 6 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 7 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 8 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 9 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami - Projekt Management - dnia 10-11.06.2017 r. zmiana prowadzącego

   

Harmonogramy zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017:

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej  II sem. 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą II sem.

 

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Dzialaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne 

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego Uwaga zmiana sali zajęć! Dnia 4 lutego br zajęcia odędą się w sali 101 budynek C, ul Więzienna 8/12

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 1 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 2 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 3 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - 4 zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami - Projekt Management

 

 

 

Harmonogramy zajęć na semestr letni roku akademickiego 2015/2016:

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej I sem.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą I sem.

Ogłoszenie Kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą