Skip to Content

HARMONOGRAMY

Serdecznie zapraszamy 17 listopada 2018 r o godz. 08:00 (sala im. Witolda Świdy nr 2 budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (ul. Uniwersytecka 7-10) słuchaczy Studiów Podyplomowych:


- Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne;

- Egzekucji Administracyjnej;

- Prawa Ochrony Środowiska;

- Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia;

- Zarządzanie Oświatą.


na podpisanie umów o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na Studiach Podyplomowych i decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe oraz omówienie spraw organizacyjnych.

 

 

Harmonogramy zajęć I semestr (zimowy) roku akademickiego 2018/2019:

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - I zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - II zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą


 

Harmonogramy zajęć II semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

 

Harmonogramy zajęć I semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - dla słuchaczy rozpoczynających zajęcia (I semestr)

 

 

Ogłoszenie Kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą