Skip to Content

HARMONOGRAMY

Harmonogramy zajęć I semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - dla słuchaczy rozpoczynających zajęcia (I semestr)

 

Harmonogramy zajęć II semestr (letni) roku akademickiego 2017/2018:

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Kryminalistyki 

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd IV

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd V

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd VI

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd VII

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management) 

 

Harmonogramy zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018:

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego  

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd 1

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd 2

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - zjazd 3

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management)

 

 

Harmonogram zajęć na semestr II - kontynuacja - roku akademickiego 2016/2017-2017/2018:

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 

 

 

Ogłoszenie Kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą