Skip to Content

HARMONOGRAMY

Harmonogramy zajęć II semestr (lato) roku akademickiego 2018/2019:

Szkolenie Specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplowmowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 17.03.2019 r. 08:30 spotkanie dotyczące zajęć e-learningowych z warsztatów: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego i świadczenia na wypadek bezrobocia. Część I (dr Karolina Stopka) dla zainteresowanych Słuchaczy

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą


Harmonogramy zajęć I semestr (zima) roku akademickiego 2018/2019:

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe dla Sądowych Kuratorów Zawodowych

Szkolenie Specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej  

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne

Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej

Studia Podyplomowe Kryminalistyki

Studia Podyplomowe Podatkowe

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

NOWOŚĆ Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - I zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - II zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - III zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - IV zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego - V zjazd

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą


Harmonogramy zajęć II semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

 

Harmonogramy zajęć I semestr (rekrutacja śródroczna) roku akademickiego 2017/2018 - 2018/2019:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych - dla słuchaczy rozpoczynających zajęcia (I semestr)

 

 

Ogłoszenie Kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą